برای انسان سنتی، اصل، «سنت» است و وحی و الهام الهی، چیزی است که از آسمان به زمین می رسد و تمام مسایل دیگر تحت الشعاع آن قرار می گیرد. از آن روی که انسان سنتی توجهش به وحی و مفاهیم آسمانی بود، زندگی اش در پرتو وحی، معنای خاص و هدف مشخصی داشت. وقتی انسان هدف داشته باشد، یک نظام عقیدتی، عاطفی و اخلاقی خاص برایش وجود دارد و بایدها و نبایدهایی برای او شکل می گیرد. اما، از حدود ۴۵۰ سال پیش این تفکر برای انسان در غرب به وجود آمد که «عقل در معنای جدید» پایه امور قرار گیرد و انسان با سنجه این عقل همه چیز را باید بررسی کند و کم کم سنجشگری وی به ساحت وحی نیز رسید و این پرسش مطرح شد که انسان سنتی بر اساس چه استدلالی وحی و الهام را به عنوان منبع معرفت خود انتخاب کرده است؟ پاسخ این پرسش یکی از دغدغه اصلی انسان مدرن شد. اگر پاسخ این پرسش را بیابد براحتی می تواند وحی و متون مقدس را به عنوان یک منبع معرفت، خواه حق باشد یا از سوی حق، بپذیرد و نظام عقیدتی، عاطفی و اخلاقی خود را که متفاوت از نظام انسان سنتی است تحت تاثیر آن کتاب اسمانی پایه ریزی کند. در اینجا، مراد از انسان مدرن، انسان صد سال اخیر است، یعنی انسان معاصر؛ انسانی که دیگر سنتی نیست و به همان نسبت که ساحت های درونی او و رویکردها و رهیافت های او تغییر می کند، مسایل او هم دگرگون می شود. یکی از مسائل مهم او، این است که ایا قران می تواند به عنوان یک منبع معرفت پذیرفته شود و در صورت مثبت بودن جواب، انسان مدرن چه نوع تعاملی با قران می تواند داشته باشد، بطوری که نه معیار های پسندیده و معقول انسان مدرن با چالش روبرو شود نه ارزش و اعتبار قران و معارف آن خدشه دار شود. ضرورت این موضوع از آن جا بیشتر روشن می شود که در عصر کنونی در جهان اسلام، جریان های اسلامی، مثل داعش، طالبان و... که خود را وارث و عامل قران می دانند چالش های جِدی برای دوران معاصر بوجود اورده اند و معیارهای معقول و پسندیدۀ انسان معاصر را خدشه دار ساخته اند، طوری که جامعه مدرن تنها نابودی این جریان ها را خواستار است. از سوی دیگر، برخی از تحلیل گران که کمتر با مطالعات قرانی مانوس اند، تحث تاثیر این گونه رفتار ها و تفکرات جریان های اسلامی، ادعا کرده اند که انسانی که ساحت های معرفتی، عاطفی، و ارادی اش تحث تاثیر قران است، ذاتا نمی تواند انسان مدرن باشد و در جامعه مدرن زندگی کند. لذا، باید از ترویج همه متون مقدس به خصوص قرآن جلوگیری کرد. یکی از اهداف این کنفرانس آن است که تبین کند این گونه ادعا ها غیر قابل دفاع است.
 • قرآن، انسان مدرن و انسان محوری
 • قرآن، انسان مدرن و عقلانیت عملی و نظری
 • قرآن، انسان مدرن و معنویت و عرفان
 • قرآن، انسان مدرن و سلامت روان
 • قرآن، انسان مدرن و اخلاق حرفه ای
 • قرآن، انسان مدرن و سبک زندگی
 • قرآن، انسان مدرن و مطلوب های اجتماعی:
  • امنیت
  • رفاه اجتماعی
  • نظم
  • آزادی
  • عدالت
 • قرآن، انسان مدرن و مطلوب های اجتماعی فردی: ثروت، قدرت، علم، جاه و مقام ....
 • قرآن، انسان مدرن و نهادهای اجتماعی:
  • قانون و حقوق بشر و شهروندی
  • تعلیم و تربیت
  • خانواده
  • اقتصاد
  • سیاست
  • دین
 • قرآن، انسان مدرن و مطالعات نوین انسان شناسی (انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی فلسفی...)
 • قرآن، انسان مدرن و فرهنگ و تمدن سازی
 • قرآن، انسان مدرن و بازخوانی الگوهای داستانی و اخلاقی
 • قرآن، انسان مدرن و ادبیات معاصر و نظریه های ادبی جدید
 • قرآن، انسان مدرن و کودک، نوجوان و جوان
 • قرآن، انسان مدرن و شخصیت زن و مطالعات زنان
 • قرآن، انسان مدرن و گفتگوی ادیان و تعامل پیروان ادیان
 • قرآن، انسان مدرن و صلح و سازگاری و عدم تخاصم
 • قرآن، انسان مدرن و موعود شناسی
 • قرآن، انسان مدرن و هنر
 • قرآن، انسان مدرن و تکنولوژی
 • قران، انسان مدرن و سایر موضوع های بطور مستقیم مرتبط

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


دوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠

1 روز

آغاز ثبت مقاله


جمعه ١٥ شهريور ١٣٩٨

731

پایان ثبت مقاله


دوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠

امکان تمدید: نامشخص

مهلت ثبت نهایی


دوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠

ثبت نهایی/سرویس/اسکان


خبری درج نشده است


اطلاعیه‌ای درج نشده است

ریاست همایش

دكتر جهانگیر صفری

دبیر اجرایی

دكتر عليرضا خواجه گير

(khajehgir.alireza@sku.ac.ir)

دبیر کمیته علمی

دكتر عليرضا فهيم

(fahim@sku.ac.ir)


کلیه پژوهشگران می توانند به اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات (word) دریافت فرمت مقالات پوستری ثبت نام و ثبت مقاله

دانشجویان دانشگاه


1000,000 ریال

اعضای هیات علمی دانشگاه


1500,000 ریال

فارغ‌التحصیلان دانشگاه


1000,000 ریال

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها


1500,000 ریال

اعضای هیات علمی سایر دانشگاه‌ها


2000,000 ریال

سایر متقاضیان


2000,000 ریال