نهمین کنگره ادبیات پایداری (جریان های فکری ادبیات پایداری در ایران از مشروطه تا کنون) در ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. (سازمان برگزار کننده: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری دانشگاه شهرکرد)
 • جریان های فکری پایداری الهام گرفته از اندیشه های دینی و مذهبی و بازتاب آن در آثار ادبی،
 • جریان فکری پایداری الهام گرفته از اندیشه های ایرانی (ملی-تاریخی) و بازتاب آن در آثار ادبی
 • جریان فکری پایداری الهام گرفته از نهضت های آزادی بخش جهان و بازتاب آن در آثار ادبی
 • جریان فکری پایداری الهام گرفته از مولفه های عرفانی (عرفان گرا) و بازتاب آن در آثار ادبی
 • جریان فکری پایداری الهام گرفته از تحولات مهم سیاسی و اجتماعی و شرق و غرب و بازتاب آن در آثار ادبی.
 • نقش احزاب در شکل گیری و استقرار جریان های فکری و بازتاب آن در آثار ادبی منظوم و منثور.
 • جلوه های انعکاس نقش طبقات اجتماعی (علما و روحانیون، دانشگاهیان و ...) در شکل گیری و استقرار جریان های فکری پایداری در آثار ادبی؛
 • آسیب شناسی جریان های فکری پایداری بر پایه چگونگی انعکاس این جریان های فکری در آثار ادبی؛
 • بررسی مهم ترین مولفه های پایداری در آثار ادبی با عنایت به جریان های فکری غالب در آن آثار؛
 • جریان های فکری پایداری و آفرینش آثار ویژه ادبی برای زنان، کودکان و نوجوانان.
 • تحلیل شبکه همبستگی نویسندگان یا شاعران در هریک از جریان های فکری پایداری.
 • دگردیسی فکری نویسندگان یا شاعران با عنایت به وابستگی آنان به جریان فکری خاص در حوزه ادبیات پایداری.
 • رویکرد نویسندگان و شاعران در برابر جریان های پایداری از مشروطه تاکنون؛
 • بررسی شباهت ها و تفاوت های جریان های فکری گوناگون پایداری بر اساس مولفه های ذکر شده در آثار منظوم و منثور منسوب به آنان؛
 • معرفی موفق ترین جریان های فکری پایداری از جهت تولید آثار ادبی و تاثیرگذاری بر مخاطبان در دوره های زمانی مختلف؛
 • بررسی تطبیقی جریان های فکری ادبیات پایداری ایران با کشورهای اسلامی منطقه با تکیه بر آثار ادبی.
 • بررسی دگردیسی جریان های فکری حاکم بر موضوع دفاع مقدس بعد از جنگ تحمیلی تاکنون بر پایه آثار ادبی.
 • نقد و بررسی شخصیت های تاثیرگذار بر جریان های فکری ادبیات پایداری بر اساس آثار ادبی با نحوریت جبهه مقاومت بویژه شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
 • در بخش ویژه این همایش ، مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در حوزه ادبیات پایداری که در بردارنده موضوعی نو و بدیع باشند،پذیرش می شوند.

آغاز برگزاری کنفرانس


شنبه ١٤ اسفند ١٤٠٠

آغاز ارسال مقالات


چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

مهلت ارسال مقالات


شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠

مهلت ثبت نهایی


شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠

دبیر علمی همایش


دکتر جهانگیر صفری، استاد دانشگاه شهرکرد

دبیر اجرایی همایش کنفرانس


آقای منوچهر ذوالفقاری

مسئول دبیرخانه


آقای حسین گودرزی

هزینه داوری مقالات


-

دانشجویان


-

اساتید


-