دانش بروز آبشناسی از جمله نیازمندی های جامعه امروزی ایران است. کنفرانس هیدرولوژی ایران رویدادی در هیمن راستاست که به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوطه در آب دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد. اولویت نخست این رویداد ارتقاء کیفیت و دیده شدن تحقیقات مرتبط با علوم آب و کاربردی نمودن نتایج آن‌هاست. در چهارمین کنفرانس هیدرولوژی ایران محور اصلی ارتباط تغییر اقلیم با ذخایر برفی است ولی این کنفرانس محورهای متعدد فرعی دیگری نیز دارد که علاقمندان می توانند در قالب آن نتایج تحقیقات خود را منعکس نمایند. اعضای انجمن هیدرولوژی از ۲۰ درصد تخفیف شرکت در کنفرانس برخوردا خواهند بود. این کنفرانس واجد مجوز ISC می باشد.
محور اصلی
 • تغییر اقلیم و ذخایر برفی
محورهای فرعی
 • هیدرولوژی آماری
 • تغییر اقلیم و پیامدهای هیدرولوژیک آن
 • توسعه پایدار از منظر هیدرولوژی
 • حوضه‌های مشترک و هیدروپولیتیک
 • آب‌های زیرزمینی و ذخایر استراتژیک
 • آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • رودخانه‌ها و آبخوان‌های مرزی
 • اکوهیدرولوژی
 • ارتباط جامعه و هیدرولوژی
 • فناوری‌های نو در هیدرولوژی
 • خشکسالی و پیامدهای آن
 • هیدرولوژی برف

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١

2 روز

آغاز ثبت مقاله


شنبه ٢٥ تیر ١٤٠١

38

پایان ثبت مقاله


سه شنبه ١ شهريور ١٤٠١

امکان تمدید: نامشخص

مهلت ثبت نهایی


دوشنبه ٢١ شهريور ١٤٠١

ثبت نهایی/سرویس/اسکان


اطلاعیه‌ای درج نشده است

کلیه پژوهشگران می توانند به چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات (word) دریافت فرمت مقالات پوستری ثبت نام و ثبت مقاله

دانشجویان


1500000 ریال

سایر متقاضیان


3000000 ریال