درباره رویداد

لینک اول کنفرانس             لینک دوم کنفرانس

با توجه به گسترش روز افزون طرح و توسعه در بخشهای مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی و همچنین رشد قابل توجه تحقیقات در زمینه های مختلف علمی در سالهای اخیر، استفاده از علوم داده و نیاز محققین به کاربرد آنها بیش از پیش محسوس است. از این روی، در چند سال اخیر تمرکز بسیاری از تحقیقات در حوزه کامپیوتر در این حوزه بوده و به نظر می رسد که در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد. علوم داده و مهندسی دانش از مباحثی هستند که در رشد و تعالی کسب و کارهای متنوع نقش به سزایی دارند و به نوعی آینده نگری در بسیاری از کسب و کارها و برنامه های استراتژیک در این حوزه ها، متکی بر دستاوردهای این حوزه های پیشرو می باشد. در کنار این مباحث استفاده از تکنیکها و الگوریتمهای محاسباتی در تحلیل داده ها و استفاده از آنها در کسب و کارهای نوین و استارت آپ های فناورانه در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. امروزه کمتر استارت آپ و کسب و کارهای نوآورانه ای را می توان تعریف نمود که در آنها نقش محاسبات نرم در کنار فرایندها و تکنولوژی های نرم افزاری پررنگ نباشد. از این روی، تقریبا در همه حوزه های فنی، اقتصادی، مالی، پزشکی، کشاورزی، ... استفاده از این تکنولوژی ها به شدت مورد توجه محققان و متخصصین می باشد. این موارد نشان دهنده تنوع مناسب تحقیقات در حوزه های علوم داده و محاسبات نرم می باشد. این امر فرصت مناسبی را فراهم می نماید تا با مشارکت همکاران متخصص در دانشگاه، زمینه مناسبی برای گردهمایی محققان در این حوزه ها فراهم گردد. تجربه برگزاری اولین دوره این کنفرانس در سال ۱۴۰۰ و استقبال محققان و متخصصان از این کنفرانس موجب گردید، برگزاری دومین دوره این کنفرانس مورد توجه قرار گیرد. امید است این رویداد به یکی از رویدادهای برتر ملی در این حوزه تبدیل گردد.

دریافت پوستر ثبت مقاله اخبار رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز روز شمار
0 0 0 0

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١

آغاز ثبت مقاله


چهارشنبه ١ تیر ١٤٠١

پایان ثبت مقاله


دوشنبه ٧ شهريور ١٤٠١

مهلت ثبت نهایی


چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١

شورای اجرایی کنفرانس

دبیر اجرایی

دکتر تقی جاودانی

دبیر علمی

دکتر مهدی کدیور

سخنرانان کلیدی


مقالات

کلیه پژوهشگران می توانند به cse2022 مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات فارسی دریافت فرمت مقالات انگلیسی ثبت نام و ثبت مقاله

هزینه کنفرانس

عادی

دانشجویان


2,500,000 ریال

اساتید


3,000,000 ریال

آزاد


3,500,000 ریال

ثبت مقاله دوم


2,000,000 ریال

گواهی اضافه تک نفره


250,000 ریال

دیر هنگام

دانشجویان


3,000,000 ریال

اساتید


3,600,000 ریال

آزاد


4,200,000 ریال

ثبت مقاله دوم


2,400,000 ریال


اخبـار رویداد

تاکنون خبری درج نشده است