امروزه مطالعه در تاریخ، زبان و فرهنگ گذشته‌ی هر ملّت از جمله نیازهای اساسی در جهت پیشرفت و تعالیِ مدوّن و نظام‌مند آن ملّت به حساب می‌آید. مردمانی که از هویّت، تاریخ، گذشته، فرهنگ و زبان خود فاصله بگیرند، نه برای آینده‌ی خود هدفی دارند و نه نسبت به تهاجماتِ فرهنگی بیگانه از خود واکنشی نشان می‌دهند. از این رو نیاز است هم جامعه‌ی علمی کشور و هم آحاد مردم نسبت به تقویت بنیه‌ی فرهنگی-تاریخی خود بکوشند و از میراث ارزشمند گذشتگان مراقبت و پاسداشت کنند. بختیاری به عنوان یکی از اقوام ریشه دار در فرهنگ و تمدن ایران زمین در طول تاریخ با تعامل و ارتباط با دیگر اقوام، توانسته است میراثی سترگ از تاریخ، فرهنگ، ادبیات و ... را برای ما به ارمغان نهد که جامعه‌ی علمی کشور در کشف، تحلیل و نشان دادن این میراث ارزشمند، رسالتی سنگین بر دوش دارد. پژوهشکده بختیاری ‌شناسی در راستای این ضرورت اقدام به سلسله همایش‌های ساختارمند کرده است که با امید به خداوند متعال اولین همایش با عنوان « اولین همایش ملّی بختیاری ‌شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت) » در تاریخ هشتم دی ماه 1400برگزار خواهد شد.
 • زبان، ادبیّات و فولکلور
 • 1. مستندسازی زبان و ادبیّات عامه بختیاری؛
 • 2. مطالعات زبان‌شناختیِ تاریخی و هم‌زمانیِ بختیاری و معرفی آثار پژوهشگران غربی در این زمینه ؛
 • 3. معرفی، ارزشیابی و آسیب‌شناسیِ آثار و پژوهش‌های حوزة فولکلور بختیاری؛
 • 4. تحلیلِ ادبیّات بختیاری براساس نقد و نظریه‌ها؛
 • 5. آموزشِ بختیاری (زبان و ادبیّات) و آماده‌سازی مواد و محتوای آموزشی مرتبط؛
 • 6. ادبیّاتِ تطبیقی (تأثیر و تأثّرات ادبیّات بختیاری و ادبیّات دیگر اقوام)؛
 • 7. بازتابِ حضور بختیاری‌ها در ادبیّات، سینما و هنرهای نمایشی.

 • فرهنگ و مردم شناسی
 • 1. هویت؛ توسعه هویت فرهنگی و اجتماعی در جامعه بختیاری؛
 • 2. فرهنگ آداب و رسوم؛ نقش آن در روابط خانواده و انسجام اجتماعی در جامعه بختیاری؛
 • 3. مردم¬شناسی؛ از اسطوره¬شناسی تا آیین¬ها، مناسک و جایگاه زنان در جامعه بختیاری؛
 • 4. فضای مجازی؛ فرهنگ دیجیتال، نقد، بررسی و تاثیرات آن در جامعه بختیاری؛
 • 5. میراث فرهنگی و گردشگری فرهنگی و توسعه آن در مناطق بختیاری؛
 • 6. نوآوری فرهنگی، کارآفرینی و سیاستگذاری فرهنگی در جامعه بختیاری؛
 • 7. بحران¬ها و چالش¬ها؛ تاثیر آن¬ها بر آداب و رسوم در جامعه بختیاری.

 • هنر و باستان شناسی
 • 1. جغرافیای تاریخی مناطق¬ بختیاری؛
 • 2. گفتمان هنر قومی و هنرهای صناعی بختیاری ؛
 • 3. اقتصاد هنر و کارآفرینی بومی در هنرهای قومی؛
 • 4. زیباشناختی و معناشناختی هنرهای قومی بختیاری؛
 • 5. سبک زندگی بختياري، تعامل با محیط زیست و ديگر اقوام؛
 • 6. مطالعات مواد فرهنگی بر اساس رویکردهای باستان¬شناختی؛
 • 7. هنر معماری منطقه¬ بختیاری ها با تكيه بر یافته¬های باستان¬شناسی.

 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • 1. خدمات اکوسیستم، تنوّع زیستی و معیشت‌های پایدار؛
 • 2. حوزه‌های آبخیز ، مدیریت پایدار و حقوق منابع طبیعی؛
 • 3. بوم‌شناسی فرهنگی و دانش بومی بهره برداران منابع طبیعی؛
 • 4. بوم‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی زیست محیطی بختیاری؛
 • 5. توسعه پایدار و آمایش سرزمین در زیست‌بوم‌های بختیاری‌نشین؛
 • 6. جغرافیا، گردشگری پایدار و ژئوتوریسم در قلمرو ایل بختیاری؛
 • 7. بحران‌ها و چالش‌ها؛ منابع زیست محیطی و مواجهه دولت/ مردم.

شروع کنفرانس


چهارشنبه ٨ دی ١٤٠٠

آغاز ثبت مقاله


یکشنبه ١ فروردين ١٤٠٠

پایان ثبت مقاله


یکشنبه ٣٠ آبان ١٤٠٠

مهلت ثبت نهایی


یکشنبه ٣٠ آبان ١٤٠٠

دبیر اجرايی همایش

مهران نجفی حاجیور

هزینه داوری مقالات


...

دانشجویان


...

اساتید


...

پژوهشگران


...

تاکنون خبری درج نشده است
تاکنون اطلاعیه‌ای درج نشده است