جزییات خبر

عنوان پنل های ارائه مجازی مقالات چهارمین کنفرانس هیدرولوژی ایران (چهارشنبه 23 شهریور)
تاریخ درج دوشنبه ٢١ شهريور ١٤٠١

متن خبر


برنامه ی پنل های مجازی کنفرانس بدین شرح است: دریافت برنامه پنل های مجازی کنفرانس


                       ​​​​​​​اختتامیه کنفرانس و قرائت بیانیه پایانی                                               دکتر فتاحی                                 11:30