جزییات خبر

عنوان کارگاههای تخصصی هیدرولوژی با محوریت روشهای نوین استحصال داده های هیدرولوژیک
تاریخ درج یکشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠١

متن خبر


به اطلاع  کلیه متخصصان، کارشناسان و دانشجویان علاقمند می رساند که در حاشیه چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران؛ کارگاههای ذیل (پوستر کارگاهها به پیوست ضمیمه شده است) برگزار و به شرکت کنندگان گواهی معتبر با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه و انجمن هیدرولوژی ایران اعطا می گردد.

راهنمایی:  جهت ثبت نام لطفا در بخش کاربری خود به قسمت ثبت نهایی- خدمات کنفرانس- ثبت نام نشستها و کارگاهها مراجعه فرمایید.