جزییات اطلاعیه

عنوان پنل های ارائه مجازی مقالات چهارمین کنفرانس هیدرولوژی ایران (چهارشنبه 23 شهریور)
تاریخ درج دوشنبه ٢١ شهريور ١٤٠١

متن اطلاعیه


برنامه ی پنل های مجازی کنفرانس بدین شرح است: دریافت برنامه پنل های مجازی کنفرانس


​​​​​​​                       اختتامیه و قرائت بیانیه پایانی کنفرانس                                                                                 دکتر فتاحی                                                11:30