جزییات اطلاعیه

عنوان برنامه سخنران های کلیدی و پنل های روز اول
تاریخ درج دوشنبه ٢١ شهريور ١٤٠١

متن اطلاعیه


برنامه ی پنل های حضوری روز اول کنفرانس بدین شرح است: دریافت برنامه پنل های حضوری روز اول کنفرانس


​​​​​​​