دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد به عنوان نهاد آموزش عالی منابع طبیعی در قلب زاگرس در پایتخت آب ایران (استان چهار محال و بختیاری) در نظر دارد سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی را در تاریخ ۲۰ و ۲۱مهرماه ۱۴۰۱ برگزار نماید.
  • آمایش سرزمین، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع طبیعی زاگرس
  • حفاظت، خدمات اكوسیستم تنوع زیستی زاگرس
  • بحران ها، مخاطرات و آسیب پذیری منابع‌طبیعی و محیط‌زیست زاگرس
  • فرهنگ، مسائل اجتماعی، دانش بومی و جامعه شناسی زیست محیطی زاگرس
  • معیشت، كارآفرینی، بهره‌وری و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست زاگرس
  • آموزش، پ‍ژوهش، ترویج و كنشگری در منابع طبیعی زاگرس
  • محور ویژه: سیاستگذاری و مدیریت پایدار منابع آبی زاگرس

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


چهارشنبه ٢٠ مهر ١٤٠١

2 روز

آغاز ثبت مقاله


یکشنبه ١٥ اسفند ١٤٠٠

170

پایان ثبت مقاله


سه شنبه ١ شهريور ١٤٠١

امکان تمدید: نامشخص

مهلت ثبت نهایی


جمعه ١ مهر ١٤٠١

ثبت نهایی/سرویس/اسکان


خبری درج نشده است


اطلاعیه‌ای درج نشده است

رییس همایش

دكتر یاسر پیرعلی

دبیر علمی همایش

دكتر محمدرضا اشرف زاده

دبیر اجرایی

دكتر مهرداد فتح اللهی

رییس همایش

دكتر یاسر پیرعلی

کلیه پژوهشگران می توانند به سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات (word) دریافت فرمت مقالات پوستری ثبت نام و ثبت مقاله

دانشجویان


1000000 ریال

سایر متقاضیان


2000000 ریال