به اطلاع کلیه دغدغه مندان و پژوهشگران حوزه منابع طبیعی زاگرس می رساند، با تأیید شورای برنامه ریزی "سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس"، به منظور جلب مشارکت بیشتر افراد و نهاد های مرتبط با مسائل چند بعدی منابع طبیعی زاگرس و همچنین تنوع بخشی به برنامه های همایش و خارج ساختن آن از صرف جمع آوری و ارائه مقالات علمی، برگزاری (اختتامیه) این همایش به تاریخ 15 و 16 اسفندماه جاری (مصادف با هفته منابع طبیعی) به تعویق افتاده است. جزئیات برنامه های همایش بزودی در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
  • آمایش سرزمین، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع طبیعی زاگرس
  • حفاظت، خدمات اکوسیستمی و تنوع زیستی(ژن، گونه، اکوسیستم های خشکی و آبی) زاگرس
  • بحران ها، مخاطرات و آسیب پذیری منابع‌طبیعی و محیط‌زیست زاگرس
  • فرهنگ، مسائل اجتماعی، دانش بومی و جامعه شناسی زیست محیطی زاگرس
  • معیشت، كارآفرینی، بهره‌وری و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست زاگرس
  • آموزش، پ‍ژوهش، ترویج و كنشگری در منابع طبیعی زاگرس
  • محور ویژه: سیاستگذاری و مدیریت پایدار منابع آبی زاگرس

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


دوشنبه ١٥ اسفند ١٤٠١

2 روز

آغاز ثبت مقاله


شنبه ١٥ خرداد ١٤٠٠

604

پایان ثبت مقاله


دوشنبه ١٠ بهمن ١٤٠١

امکان تمدید: نامشخص

مهلت ثبت نهایی


شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١

ثبت نهایی/سرویس/اسکان

رییس همایش

دكتر یاسر پیرعلی

دبیر علمی همایش

دكتر محمدرضا اشرف زاده

دبیر اجرایی

دكتر مهرداد فتح اللهی

رییس همایش

دكتر یاسر پیرعلی

کلیه پژوهشگران می توانند به سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات (word) دریافت فرمت مقالات پوستری ثبت نام و ثبت مقاله

دانشجویان


1000000 ریال

سایر متقاضیان


2000000 ریال