کمیته برگزاری

  بازدید:   509

کمیته برگزاری

رئیس کنفرانس 

دکتر یاسر پیرعلی
استاد تمام و رئیس دانشگاه
دانشگاه شهرکرد

دبیر علمی کنفرانس

دکتر علیرضا شاطری
دانشیار
دانشگاه شهرکرد

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر مرتضی بیاره
دانشیار
دانشگاه شهرکردسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس