کمیته علمی

  بازدید:   934

کمیته علمی

دکتر هادی آروین
دانشگاه شهرکرد

دکتر امید بوعلی
دانشگاه شیراز

دکتر افشین احمدی ندوشن
دانشگاه شهرکرد

دکتر حسین اسکندری
دانشگاه خلیج فارس

دکتر محمدهادی اکبری
دانشگاه شیراز

دکتر محمود اشرفی زاده
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر همایون امداد
دانشگاه شیراز

دکتر امید امیدوار
دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر محسن بت شکنان
دانشگاه شهرکرد

دکتر اصغر برادران رحیمی
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرتضی بیاره
دانشگاه شهرکرد

دکتر سیداحمد تجلی
دانشگاه شهرکرد

دکتر امیر ترابی
دانشگاه شهرکرد

دکتر محمود پسندیده فرد
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهرداد پور سینا
دانشگاه اصفهان

دکتر پدرام پورنادری
دانشگاه یاسوج

دکتر احمدرضا پیشه ور
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محسن ثقفیان
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسن جلالی
دانشگاه صنعتی اراک

دکتر کوروش حسن پور
دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود خراتی کوپائی
دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر احمدرضا رحمتی
دانشگاه کاشان

دکتر حمیدرضا رضایی
دانشگاه صنعتی اراک

دکتر افراسیاب رییسی
دانشگاه شهرکرد

دکتر احسان زمانی
دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا ستوده
دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر احمد سجادی
دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدحسن سعیدی
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدسعید سعیدی
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علیرضا شاطری
دانشگاه شهرکرد

دکتر احمد صابونچی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سعید ضیایی راد
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مسعود ضیایی راد
دانشگاه اصفهان

دکتر شهرام طالبی
دانشگاه یزد

دکتر یعقوب طادی بنی
دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اکبر عالم رجبی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدمهدی علیشاهی
دانشگاه شیراز

دکتر محمدرضا فروزان
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بهزاد قاسمی
دانشگاه شهرکرد

دکتر حسین کریم پور
دانشگاه اصفهان

دکتر یاسر کیانی
دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا گلبهار حقیقی
دانشگاه خلیج فارس

دکتر حسین گلستانیان
دانشگاه شهرکرد

دکتر امیر لطف آور
دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر سعیدرضا محب پور
دانشگاه خلیج فارس

دکتر سید سعید مرتضوی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد مشایخی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد مقیمان
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر پرویز ملک زاده
دانشگاه خلیج فارس

دکتر امیره نوربخش
دانشگاه همدان

دکتر سیدحسن نوربخش
دانشگاه شهرکرد

دکتر بهزاد وافری
دانشگاه آزاد شیراز

دکتر شهرام هادیان جزی
دانشگاه اصفهانسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس