هزینه کنفرانس

  بازدید:   1812

هزینه ثبت نام مقالات دانشجویان

 

مقاله اول


3.000.000 ریال

 

مقاله ی دوم به بعد


2,500,000 ریال

 

هزینه ثبت نام مقالات اساتید

 

مقاله اول


4.000.000 ریال

 

مقاله ی دوم به بعد


3,500,000 ریال

 

هزینه ثبت نام مقالات صنعت

 

مقاله اول


5.000.000 ریال

 

مقاله دوم به بعد


4,000,000 ریال

 

هزینه داوری مقالات

 

هزینه داوری مقالات


500,000 ریال

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس