چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در مجله Advanced Structural Mechanics (ASM)

به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند مقالات برگزیده کنفرانس در مجله Advanced Structural Mechanics (ASM) پس از طی مراحل داوری چاپ خواهد شد. 
وبسایت مجله: http://asm.sku.ac.ir


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس