ثبت نهایی مقالات و نحوه ارائه مقاله

به استحضار شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی می رساند، مهلت ثبت نهایی مقالات تا روز 22 مهرماه است. چنان چه این مهم انجام نشده است، حتما تا قبل از این تاریخ نسبت به ثبت نهایی مقالات خود از طریق منوی خدمات کنفرانس اقدام فرمایید. در غیر این صورت، مقاله شما از فهرست مقالات کنفرانس حذف خواهد شد.

همچنین، از آنجا که کنفرانس هم به صورت حضوری و هم برخط است، آن دسته از​​​​​​​ شرکت کنندگان محترم که تمایل به ارائه حضوری مقالات خود دارند تا روز 25 مهرماه از طریق ایمیل کنفرانس اطلاع دهند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع، نام شما در فهرست ارائه کنندگان برخط قرار خواهد گرفت. روز 28 مهرماه برنامه ارائه های حضوری و برخط در وبسایت کنفرانس درج خواهد شد.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس