سوالات متداول

تعداد بازدید 617      سوالات متداول

       پرسش: هزینه ثبت نام چه زمانی پرداخت می شود؟

پاسخ: بعد از اعلام نتایج مقالات پذیرفته شده.

 

پرسش: آیا با یک بار ثبت نام میتوان چند مقاله فرستاد؟

پاسخ: بله.

 

پرسش: هزینه مقالات ارسالی چگونه است؟

پاسخ: مقاله اول هزینه کامل، مقاله دوم و بیشتر برای هر مقاله 50 درصد هزینه ثبت نام واریز شود

 

  آیا امکان ارسال مقاله مروری وجود دارد؟

پاسخ: مقالات مروری به صورت کامل که در منابع آن حداقل دوبار به مقالات نویسنده در آن موضوع اشاره یا ارجاع شده باشد پذیرفته می شوند.

 

پرسش: آیا امکان ارسال مقاله کامل وجود دارد؟

پاسخ: بله

 

پرسش: آیا می توانم مقاله ارسال کنم و حضور نداشته باشم؟

پاسخ: لطفا موقع ارسال گزینه ارائه بصورت پوستر را انتخاب و اقدام نمایید.

 

پرسش: فرمت ارسال مقاله چگونه است؟

پاسخ: بصورت فایل وورد در بخش راهنما وجود دارد.

 

 

پرسش: هزینه اسکان و تغذیه چگونه است؟

پاسخ: در سامانه ثبت نام و پرداخت هزینه بطور جداگانه اعلام خواهد شد.

 

پرسش: دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی امکان حضور و ارسال مقاله دارند؟

پاسخ: بله. به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد اقدام نمایند.

 

پرسش: آیا امکان حضور در همایش بدون ارائه مقاله وجود دارد؟

پاسخ: بله. ثبت نام و پرداخت هزینه الزامی است.

 

پرسش: امکان ارائه گواهی زود هنگام وجود دارد؟

پاسخ: خیر تحت هیچ شرایطی قبل از تاریخ همایش چنین امکانی فراهم نیست.

 

پرسش: فرد ارائه کننده چگونه معلوم میشود؟

پاسخ: نویسنده مسئول زیر نام فرد ارائه کننده خط بکشد.

 

پرسش: گواهی همایش شامل نام چه افرادی است؟

پاسخ: گواهی به نام ارائه کننده می باشد ولی نام سایر همکاران درج خواهد شد.

 

پرسش: آیا دبیران آموزش و پرورش در حوزه علوم زیستی میتوانند در همایش مقاله ارائه دهند؟

پاسخ: یقینا استقبال خواهیم کرد. همکاران فرهنگی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان کارشناس ارشد ثبت نام نمایند. همکاران با مدارج بالاتر به عنوان دانشجوی دکترا یا استاد اقدام نمایند.