جزییات خبر

عنوان نامه معرفی
تاریخ درج شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١

متن خبر


با سلام ، با توجه به درخواست تعدادی از متقاضیان مبنی بر معرفی افراد شرکت کننده از طرف رئیس دستگاه در چهارمین کنفرانس هیدرولوژی ایران و تعهد پرداخت حق ثبت نام توسط دستگاه ذیربط پس از طی مراحل اداری، خواهشمند است درخواست‌های رسمی را تهیه و از طریق درگاه دولت به دانشگاه شهرکرد ارسال و اصل نامه را در روز کنفرانس به عوامل اجرایی تحویل دهید. دکتر رادفر- دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس هیدرولوژی ایران