جزییات اطلاعیه

عنوان نحوه پرداخت هزینه ها
تاریخ درج چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١

متن اطلاعیه


قابل توجه شرکت کنندگان کنفرانس:

برای درخواست پرداخت هزینه ناهار روز اول کنفرانس و همچنین هزینه شرکت در کارگاه ها از طریق همین سامانه اقدام کنید (به راهنمای سایت مراجعه کنید).