جزییات خبر

عنوان توجه به درخواست های مکرر، مهلت ارسال مقالات کامل تا روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۵ تمدید شد. لازم به ذکر است که این مهلت نهایی بوده و تمدید نخواهد شد
تاریخ درج چهارشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٦

متن خبر


سشیشیشیشیشیشسی