تماس با ما

تعداد بازدید 236ایمیل

hgp.2020@yahoo.com

 

شماره تماس

 09033686937

 

آدرس دبیرخانه: شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی- دبیرخانه ششمین کنگره کشت هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای - کد پستی 8818634141