تماس با ما

تعداد بازدید 74پژوهشگران ارجمند می توانند جهت پیگیری وضعیت مقالات خود، وضعیت اسکان و ... به نشانی زیر مکاتبه و یا با شماره تلفن ارائه شده تماس حاصل نمایند:

شهرکرد- بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد- دانشکده فنی و مهندسی - دبیرخانه سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

 

شماره تلفن: ....................... (از ساعت 8 صبح لغایت 4 عصر)