جزییات خبر

عنوان برگزاری کنفرانس به صورت مجازی
تاریخ درج جمعه ٢١ شهريور ١٣٩٩

متن خبر


به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند، نظر به شرایط کنونی و گسترش ویروس کوید-19، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی به صورت مجازی برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.