جزییات خبر

عنوان اسکریپت نمایه ISC
تاریخ درج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٩

متن خبر


اسکریپت نمایه ISC:

<script language="javascript" src="https://conf.isc.gov.ir/trustseal/checkIsc.php?code=۹۹۲۰۰-۵۴۲۲۵" ></script>

کد اختصاصی:

۹۹۲۰۰-۵۴۲۲۵