جزییات خبر

عنوان نحوه برگزاری کنفرانس
تاریخ درج یکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩

متن خبر


به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند، سومین کنفرانس مهندسی مکانیک کاربردی به طور قطع در تاریخ های 7 و 8 آبان ماه برگزار خواهد شد. چنانچه شرایط برگزاری در تاریخهای فوق مهیا نباشد، کنفرانس به صورت مجازی برگزار می شود. اطلاعات تکمیلی در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.