جزییات خبر

عنوان فراخوان مقاله
تاریخ درج جمعه ٥ اردیبهشت ١٣٩٩

متن خبر


با سلام

به استحضار دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران ارجمند می رساند، دبیرخانه سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک از تاریخ ۱ اردیبهشت 1399 آمادگی خود را جهت پذیرش مقالات شما اعلام می دارد.

خواهشمند است مقالات خود را طبق دستورالعمل نگارش مقالات تدوین و ارسال نمایید.