جزییات اطلاعیه

عنوان ارسال گواهی ارائه مقالات
تاریخ درج دوشنبه ١٢ آبان ١٣٩٩

متن اطلاعیه


به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند گواهی ارائه مقالات به صورت PDF تا روز 20 آبان ماه به نشانی ایمیل شما فرستاده می شود. همچنین، اصل گواهی تنها برای آن دسته از شرکت کنندگان که مقاله خود را به صورت آنلاین ارائه نموده اند، به صورت پستی ارسال خواهد شد.