جزییات خبر

عنوان بنیاد نخبگان حامی دومین کنفرانس مهندسی مکانیک کاربردی
تاریخ درج چهارشنبه ٢١ شهريور ١٣٩٧

متن خبر


بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری به عنوان حامی مالی دومین کنفرانس ملی مهندسی کاربردی، به جمع برگزارکنندگان کنفرانس پیوست.