جزییات خبر

عنوان پارک فناوری نوآوری البرز دانش (فناد) حامی مالی کنفرانس
تاریخ درج سه شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٧

متن خبر


پارک فناوری نوآوری البرز دانش (فناد) به عنوان حامی مالی دومین کنفرانس ملی مهندسی کاربردی، به جمع برگزارکنندگان کنفرانس پیوست. فناد اولین شتابدهنده صنعت ساختمان (مهندسی عمران و معماری) و صنایع وابسته در ایران است.