جزییات خبر

عنوان پایگاه سیویلیکا
تاریخ درج شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

متن خبر


به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند، کلیه مقالات پذیرفته شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در پایگاه سیویلیکا نمایه خواهند شد. 

لینک اعتبار:

https://www.civilica.com/Calendar-NCAME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html