بخش دانش آموزی

تعداد بازدید 7321- مسابقه نقاشی و انشاءنویسی با محوریت طبیعت

مهلت ارسال آثار: ۹۸/۵/۳۱

🎁 همراه با جوایز نفیس

https://t.me/ConfZagros98/188

 

2- مسابقه عکاسی با محوریت طبیعت

مهلت ارسال آثار: ۹۸/۵/۳۱

🎁 همراه با جوایز نفیس

https://t.me/ConfZagros98/191