کمیته علمی

تعداد بازدید 2146لیست کمیته علمی همایش

 

 

1- محور جنگلداری  و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر هدایت الله غضنفری- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر کیومرث محمدی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر مهتاب پیر باوقار- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر لقمان قهرمانی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر احمد ولی پور- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر زاهد شاکری- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر یحیی کوچ- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن جهانبازی گوجانی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

دکتر یعقوب ایرانمنش- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

دکتر جلا هناره خلیانی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

دکتر مازیار حیدری- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دکتر یوسف عسکری- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر محمود بیات- عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور  

دکتر کامران عادلی- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر رحیم ملک نیا- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر ضیاء بادئیان-عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر حامد نقوی- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر سهراب الوانی نژاد- عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر علیرضا صالحی- عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر انوشیروان شیروانی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد عواطفی همت- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر وحید اعتماد- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر رضا بصیری- عضو هیأت علمی دانشگاه  صنعتی خاتم الانبیاءبهبهان

دکتر مصطفی مرادی- عضو هیأت علمی دانشگاه  صنعتی خاتم الانبیاءبهبهان

دکتر سمیه قربانی- عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی استان لرستان

دکتر نبی الله یارعلی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی سلطانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر بیت الله محمودی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر حمیدرضا ریاحی بختیاری- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مژگان عباسی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر صالح کهیانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر داود مافی غلامی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر وحید علیجانی- دانش آموخته دکتری جنگلداری دانشگاه تهران

دکتر بهمن کیانی- عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

مهندس حمید مهین پور- کارشناس ارشد جنگلداری

 

 

2- محور مرتعداری و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر اسماعیل اسدی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر عطاءالله ابراهیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر پژمان طهماسبی کهیانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید شریفی تهرانی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر الهام قهساره اردستانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر حجت الله خدری غریبوند- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اصغر نقی پور برج- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید شریفی تهرانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر اسفندیار جهانتاب- عضو هیأت علمی دانشگاه فسا

دکتر حمزه علی شیرمردی- دانش آموخته دکتری مرتعداری

دکتر الهام فخیمی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

دکتر پرویز غلامی- دانش آموخته دکتری مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حسن یگانه- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر زینب جعفریان- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر مریم حیدریان آقاخانی- دانش آموخته دکتری مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حسن خسروی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر فرج الله ترنیان- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر سید جمال الدین خواجه‌الدین- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین بشری- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدی معمری- عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر منصوره قوام- عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

دکتر بهزاد بهتری- دانش آموخته دکتری علوم مرتع

دکتر معصومه عباسی خالکی- دانش آموخته دکتری مرتعداری

دکتر جواد پوررضایی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

مهندس علیمحمد محمدی- کارشناس ارشد مرتع داری

 

3- محور آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر افشین هتربخش- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر رفعت زارع بیدکی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی پژوهش- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر خدایار عبدالهی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید سلطانی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی سلاجقه- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر حسن خسروی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر حمید پورقاسمی- عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر حسین زینیوند- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر علی طالبی- عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

دکتر محسن آرمین- عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر سیدمسعود سلیمانپور- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

دکتر محبوبه کیانی هرچگانی- دانش آموخته دکتری آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

 

 

4- محور علوم زمین و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر علیرضا داودیان دهکردی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر ناهید شبانیان بروجنی -عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مریم آهنکوب- عضو هیأت علمی دانشگاه  پیام نور شهرکرد

دکتر مهناز خدامی- عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

دکتر احد ستوده- عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

دکتر کوروش رشیدی- عضو هیأت علمی دانشگاه  یزد

دکترمریم منانی- عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر هاشم باقری- عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر شهرزاد شرافت -عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

 

5- محور صنایع چوب و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر داود افهامی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد سعادت نیا- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکتر بهبود محبی- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر داود رسولی- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر احمد ثمرها- عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه

دکتر محسن بهمنی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر لیلا فتحی- دانش آموخته دانشگاه هامبورگ آلمان

دکتر اکبر رستم پور- عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس فرهاد کول - عضو هیات علمی دانشگاه زابل

دکتر بابک نصرتی- عضو هیات علمی دانشگاه زابل

دکتر پیام قربان نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد احمدی- عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مجید کیایی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد چالوس

 

 

6- محور محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر بهرام حسنزاده کیابی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محمد نعمتی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر رسول خسروی- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر کامران الماسیه- عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر سهیلا شفیعی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مرتضی نادری- عضو هیات علمی دانشگاه شهید اراک

دکتر سید مهدی امینی نسب- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حسین مددی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکتر مظاهر معین الدینی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محسن محمدی- عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر علی لطفی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرشید قربانی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر سامره فلاحتکار- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سارا صادقی لمفجانی- دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ثمر مرتضوی- عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

دکتر عیسی سلگی- عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

دکتر مرتضی قبادی- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر زهرا اسدالهی- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر علی جعفری- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر رسول زمانی احمد محمودی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر نسرین قرهی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا اشرف زاده- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر حمزه اورعی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر ولی ا.. خلجی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر آزیتا فراشی- عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر روح اله میرزایی- عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

دکتر محمد ساکی زاده- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌معلم  شهید رجایی

دکتر اکرم بمانی- عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان

 

7- محور شیلات و توسعه پایدار در زاگرس

دکتر یزدان کیوانی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر اصغر عبدلی-عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهران عربی-عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر عیسی ابراهیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر ایرج هاشم زاده سقرلو- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهرداد فتح الهی-عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر جهانگیر کبوتری کتج- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر شفیق شفیعی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر روح اله رحیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر فرزانه نیکوخواه- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر فردین شالویی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر امین نعمت اللهی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی رئیسی دهکردی- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر آریا وزیر زاده- عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر امیر رضا عابد علم دوست- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا قائدی- سرپرست مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی

دکتر سهیل ایگدری- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر کامران رضائی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر سید علی جوهری- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر وحید زادمجید- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر منوچهر نصری- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر سعید ضیائی نژاد- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکتر محمدسعید حیدرنژاد-عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید کیوان شکوه- عضو هیأت علمی دانشگاه خرمشهر

دکتر عباس زمانی- عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

دکتر سعید حاج‌رضایی- عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت