جزییات خبر

عنوان تمدید مهلت ثبت نام و حضور در همایش
تاریخ درج دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

متن خبر


- نویسندگان مقالات و شرکت کنندگان آزادی که تاکنون موفق به واریز هزینه و ارسال فرم حضور در همایش نشده اند حداکثر تا روزچهارشنبه 30 مرداد فرصت اینکار را دارند، این مهلت قابل تمدید نیست.

- نویسندگانی که واریز هزینه انجام ندهند، مقالات آنها از لیست مقالات پذیرش شده حذف خواهد شد.

- هزینه های ثبت نام شرکت کنندگان دارای مقاله در وب سایت همایش درج شده است و به صورت آنلاین و  یا واریز دستی قابل پرداخت است.

- هزینه ثبت نام آزاد شرکت در همایش برای دانشجویان 100 هزار تومان و برای سایرین 150 هزار تومان خواهد بود. واریز هزینه ثبت نام آزاد به شماره 2814083309 حساب تمرکز درآمدهای معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد- بانک تجارت- انجام و اسکن آن به دبیرخانه همایش ایمیل گردد و در روز همایش اصل فیش واریزی ارائه گردد.

- اعطای پکیج همایش، پذیرایی و اقامت در مهمانسرا و خوابگاههای دانشجویی صرفا به افرادی تعلق می گیرد که فرم ثبت نام را تکمیل و به دبیرخانه همایش ایمیل کرده باشند. همایش در خصوص مراجعه بدون هماهنگی افراد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

- حضور در همایش بدون استفاده از خدمات همایش رایگان و برای عموم آزاد است.

 

در صورت وجود هر گونه سوال در خصوص فرایند ثبت نام با شماره (09140246605) خانم درخشان تماس حاصل نمایید.

در صورت وجود هر گونه سوال در خصوص اسکان با شماره (09138844687) آقای جمالی تماس حاصل نمایید.