جزییات خبر

عنوان فرمت ارائه مقالات سخنرانی و پوستری
تاریخ درج سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨

متن خبر


فرمت ارائه مقالات سخنرانی و پوستری

 

- فرمت ارائه مقالات سخنرانی (اینجا) و پوستری (اینجا) آمده است.  

 

- نویسندگانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرفته شده است و هماهنگی برای حضور آنها در کنفرانس توسط دبیرخانه همایش انجام شده است. لازم است مطابق فرمت، فایل سخنرانی خود را آماده و حداکثر تا تاریخ 1 شهریور به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال نماید. زمان ارائه مقالاتی که به صورت شفاهی پذیرفته شده اند 15 دقیقه و زمان پرسش و پاسخ 10 دقیقه خواهد بود.

 

- نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستری پذیرفته شده است لازم است مطابق فرمت، پوستر خود را آماده و فایل آن را به ایمیل دبیرخانه همایش تا حداکثر 1 شهریور ارسال نمایند. پوسترها صرفا به شکل الکترونیک ارائه می شوند و حضور نویسنده در زمان ارائه آن الزامی است. به این افراد گواهی پذیرش و ارائه مقاله پوستری اعطا خواهد شد.

 

- به برترین مقالات پوستری ارائه شده در اختتامیه همایش از آنها تقدیر خواهد شد.