جزییات خبر

عنوان فراخوان مقاله
تاریخ درج دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

متن خبر


با سلام

به استحضار دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهش‌گران ارجمند می‌رساند، دبیرخانه دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۷ آمادگی خود را جهت پذیرش مقالات شما اعلام می‌دارد.

خواهشمند است مقالات خود را طبق دستورالعمل نگارش مقالات تدوین و ارسال نمایید.