جزییات اطلاعیه

عنوان مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی
تاریخ درج شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨

متن اطلاعیه


با توجه به برگزاری دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس در تاریخ 6 و 7 شهریورماه جاری، بدین وسیله از کلیه پژوهشگران و اساتید دانشگاه تقاضا می شود در صورت تمایل عنوان کارگاه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 20 مرداد، به طریق زیر اعلام نمایند.

2confzagros@gmail.com

@mahmoudi_b