برنامه زمان بندی ارائه مقالات روز 14

تعداد بازدید 1467برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی در روز 14 شهریور 1397

کُد عنوان نویسندگان زمان ارائه مکان ارائه محور (پنل ارائه)

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۵

توسعه مدل رایانه ای فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در MATLAB با کاربرد داده های حاصل از سیستم های اطلاعات جغرافیایی

محمد صادق آقایار,امیر ملک پور,بهنام شفیعی ثابت,

۸:۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۳

گسترش روشهای تحلیلی انتقال و حذف نیترات از خاکهای آلوده¬ی اشباع

زهرا صفاریان,

۸:۱۰

کلاس B

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۳

بررسی پروفیل توزیع نیترات در محیط متخلخل با وجود یک لایهPRB بایوچار

مریم یعقوبی,سیدحسن طباطبائی,رسول شادنیا,طاهره رئیسی,

۸:۱۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۷

بررسی تاثیرات سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان شهرچای)

مهسا محمد حسین زاده,

۸:۲۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۴

تاثیرآرایش های مختلف پی مطبق سه لایه بر روی پتانسیل هیدرولیکی در لایه‌های مختلف

خلیل اژدری,محسن کریمی,سید حسین حسینی,روزبه موزن زاده,

۸:۲۰

کلاس B

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۶

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر گذاری دیوار حباب هوا بر کاهش نفوذ آب شور به آب شیرین

امیر موسی خانی,میثم فاضلی,

۸:۳۰

کلاس B

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۱

بررسی آزمایشگاهی میزان رطوبت در خاکریزهای متفاوت پشت دیوار حائل تحت اثر بلوک لغزشی

هادی غلامی,

۸:۳۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۹

اثرات توسعه لایه سپر بر مقاومت و سرعت جریان در رودخانه‌های درشت‌دانه

سید سعید اخروی,سعید گوهری,

۸:۴۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۰

بررسی اثرات احداث سد و بهره‌برداری از مخازن بر وضعیت کمی آبخوان: مطالعه موردی آبخوان دشت ساوه

محمود محمد رضاپور طبری,الهه Elahe,

۸:۵۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۰

لزوم بازنگری مجدد راهکارهای علاج بخشی شوری سد گتوند علیا

حیدر زارعی,نورعلی داموغ,

۸:۵۰

کلاس B

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۲

بررسی خصوصیات مختلف مناطق کارستی ومیزان آسیب‌پذیری آنها

اتابک فیضی,وحید خانمحمدی,

۹:۰

کلاس B

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۰

کاربرد تئوری بیز در بررسی تاثیر پمپاژ آب زیرزمینی بر فرونشست زمین در شرایط عدم¬قطعیت و محدودیت داده¬های هیدرولیکی خاک

فاطمه زحمتکش بی آزار,

۹:۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۹

بررسی عددی تاثیر ترک بر پدیده نشت و خط فریاتیک در هسته سد خاکی با مقطع مستطیلی

حسین پرنیا,اکبر صفرزاده,

۹:۱۰

کلاس A

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۴

ارزیابی آب بندی پی آبرفتی سد خاکی غیر همگن با استفاده از ترکیب پتوی رسی و ترانشه آب بند رسی

فواد کیلانه ئی,پیمان کیلانه ئی,اعظم کوه پیما,

۹:۲۰

کلاس B

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۵

شبیه‌سازی سه‌بعدی انتقال آلاینده‌های محلول در آب در آبده‌ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

ُسعید حیاتی جعفربیگی,فائزه مرادی نافچی,مهدی مشرف دهکردی,

۱۳:۳۰

کلاس B

هیدروانفورماتیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۴

ارزیابی عملکرد دریچه سالونی و مقایسه آن با سازه¬های مرسوم با استفاده از مدل ریاضی ICSS

سونیا صادقی,محمد جواد منعم,

۱۳:۴۰

کلاس B

هیدروانفورماتیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۵

بررسی عددی و آزمایشگاهی تعیین نرخ انحلال سازند نمکی در مخازن سدها

سیدمهدی هاشمی حیدری,محمدرضا جلیلی قاضی زاده,مجید احسانی,احمد احمدی,

۱۳:۵۰

کلاس B

هیدروانفورماتیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۶

بررسی کانتورهای سرعت سه بعدی در قوس تند توأم با گروه پایه با استفاده از SSIIM

مرتضی اسداللهی,محمد واقفی,سید حامد معراجی,

۱۴:۰

کلاس B

هیدروانفورماتیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۷

تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان غیردائمی در مخزن سد پاره سنگی

آرش نجاتی,مجید حیدری,غلامرضا نوری قزلجه ,مریم شفائی,

۱۴:۱۰

کلاس A

هیدروانفورماتیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۸

ارزیابی یک سیستم پشتیبان تصمیم هشدار سیل در رودخانه کارون با استفاده از MIKE FLOOD WATCH

علی رئیسی,کیمیا تیموری,

۱۴:۴۰

کلاس B

هیدروانفورماتیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۸

ارزیابی آزمایشگاهی میکروتوربین آبی جهت تولید برق در شبکه تحت فشار‌متوسط

جابر سلطانی,حسین امجدی,مرتضی خشه چی,امیرحسین احمدی‌حاجی,

۱۴:۱۰

کلاس B

ماشین‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۸

تحلیل آزمایشگاهی آبگذری و آستانه استغراق دریچه¬های قطاعی با کاربرد موازی

حسین خلیلی شایان,جواد فرهودی,علیرضا وطن خواه,

۱۴:۳۰

کلاس B

ماشین‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۷

محاسبه حجم مجاز برای گالری در بدنه سد وزنی

ساناز هادیان,احسان شهیری طبرستانی,علی عیدی,

۱۰:۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۵

بررسی یکنواختی توزیع بده جریان در آبگیر طرفین سرریز با تاج شیبدار در پیچ آبراهه

عاطفه فرهادی بانسوله,

۱۰:۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۸

مطالعه ی آزمایشگاهی اثر آبشکن محافظ بر نرخ آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن ها

حسین خداکرمی,

۱۰:۱۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۴

بررسی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر پارامترهای عرض جدایی جریان و رسوب ورودی به آبگیر ۹۰ درجه

علی عطارزاده,مسعود قدسیان,

۱۰:۱۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۴

بهبود عملکرد دینامیکی مکانیسم پایداری سدهای انعطاف پذیر ذوزنقه ای CSG با بکارگیری مدلسازی عددی و شبکه عصبی

الهام مینا,سجاد امجدی سردهائی ,محمدرضا کاویانپور,

۱۰:۲۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۹

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اتصال سازۀ SFM به دریچۀ تحتانی بر افزایش راندمان تخلیه‌ی رسوب از مخازن

مهدی فرد شیرایه,

۱۰:۲۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۴

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر گسیختگی آبشکن

حامد حق نظر,بهنوش هاشم زاده انصار,امین نوری,

۱۰:۳۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۸

بررسی تاثیر کارگذاری سرریز U شکل بر ابعاد آبشستگی بستر در کانال سینوسی

میلاد عبداله پور,علی حسین زاده دلیر,داود فرسادی زاده,

۱۰:۳۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۸

بررسی عددی فشار روی دیوار قائم میانی حوضچه آرامش USBR VI

داود عابدی اکبر,مسعود قدسیان,احسان بهنام طلب,

۱۰:۴۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۱

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض کانال انحرافی ۹۰ درجه بر انتقال جریان و رسوب

پژمان امینیان,احمد احمدی,صمد امامقلی زاده,

۱۰:۴۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۴

پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب‌شکن‌های قائم مجهز به مستهلک¬کننده‌های شبکه‌ای و تبدیل همگرا در بالادست

هما قندری,عبدالرضا کبیری سامانی,محمد نوید مقیم,

۱۰:۵۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۶

بررسی پخش طولی ماده‌ی‌ردیاب تحت تاثیر سرریز Wشکل

میعاد مجدم,

۱۰:۵۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۱

بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلید پیانویی تیپ A در زاویه¬ی ۳۰ درجه کانال قوسی صلب

سولماز اسماعیلی,مجتبی صانعی,محمد رستمی,مهدی جمشیدی,جابر سلطانی,

۱۱:۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۴

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ایجاد کنگره بر سرریزهای پلکانی با شیب ۱:۱ بر مقدار اکسیژن محلول آب

مینا حبیب پناه شکالگورابی,

۱۱:۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۶

بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پره های مستغرق دوگانه و زاویه حمله بر کاهش عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های استوانه ای

امیر اکبری,

۱۱:۱۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۶

The Effect of Gradually Expansion and Roughness Elements on the Length and Roller Length of the Hydraulic Jump in Stilling Basins

نسرین حسن پور ,اکرم عباسپور,علی حسین زاده دلیر,داود فرسادی زاده,

۱۱:۱۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۷

Stress and Safety Factor Analysis in Concrete Arch-gravity Dams using FEM and USBR Instruction, Case Study: Dam of Karun-۴

محمود محمد رضاپور طبری,امین رفیع زاده,

۱۱:۲۰

کلاس A

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۲

بررسی آزمایشگاهی اثر وجود دریچه بر هیدرولیک جریان در سرریز کنگره¬ای ذوزنقه¬ای

سید جواد مشکواتی تروجنی,امیر احمد دهقانی,محسن مسعودیان,علیرضا عمادی,

۱۱:۲۰

کلاس B

سازه‌های هیدرولیکی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۸

بررسی تأثیر شبکه حل در مدل عددی بر الگوی جریان در تقاطعات کانال ها

راضیه ولی زاده,سعید گوهری,

۱۳:۳۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۷

هیدرولیک جریان گذرا در خطوط لوله ویسکوالاستیک

سجاد کیانی,منوچهر فتحی مقدم,احمد فتحی,علی حقیقی,

۱۳:۴۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۷۰

بهینه سازی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با مدل سازی در WATER GEMS

عبدالرضا احمدپور,بهمن فرهادی بانسوله,رامین ملکی بانسوله,

۱۳:۵۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۳

بررسی اثر حضور تک ساقه پوشش گیاهی صلب برمیدان جریان در یک کانال مرکب

رضا صادقی دودران,سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری صالحی نیشابوری,سید حسین مهاجری,

۱۴:۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۷

کالورت‌های لوله‌ای چندگانه به عنوان سازه ای کم هزینه و سریع الاحداث

محمد علی سمیع زاده مشهدی,محمود فغفور مغربی,سعید خانی,

۱۴:۲۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۱

تعیین بهره¬وری آب محصول گیاه گندم در شبکه آبیاری با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی RBF و مدل هیدرودینامیک در شرایط مختلف کمبود آب

مصطفی اصلانی,الهام قربانعلی,محمد جواد منعم,

۱۴:۲۰

کلاس B

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۵

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد فشار موضعی منفی در خطوط انتقال اب

رضا مومن زاده,منصور کریمی,مهدی ابراهیمی, روزبه آقامجیدی ,

۱۴:۳۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۲

تدوین سیاست بهره ‌برداری از مخزن سد سفیدرود با اعمال رویکرد جیره‌ بندی پله‌ ای با استفاده از مدل سازی پویای سیستم

اعظم جوینده محجوب پور,

۱۴:۴۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۸

مدلسازی جریان گذرا در لولههای آب با روش فشار دومؤلفهای و روش عددی HLL

نگین احدزاده,مسعود تابش,سجاد خلیلی,

۱۴:۵۰

کلاس B

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۹

رویکرد برنامه‌ریزی ژنتیک در مدیریت تلفیقی آب‌هایسطحی و زیرزمینی

بهناز بحرودی,پریسا سادات آشفته,

۱۴:۵۰

کلاس A

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۷۰

تعیین مبانی سه روش گردشی، برحسب درخواست و برحسب تقاضا برای محاسبه ظرفیت کانال های آبیاری با استفاده از مدل کلمان (مطالعه موردی: شبکه عقیلی)

ریحانه نقایی,محمدجواد منعم,

۱۵:۰

کلاس B

سیستم‌های انتقال و توزیع آب

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۴

تخمین میزان رسوبگذاری مخزن سد شیرین دره با استفاده از داده های صحرائی و نرم افزار ARC GIS

صمد امامقلی زاده,نعمت الله خادمی,

۸:۰

کلاس B

کاربرد GIS و RS در مهندسی هیدرولیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۲

پیش بینی بارش باران با استفاده از تصاویر سری زمانی رقومی و الگوریتم های هوشمند (ANN)

علیرضا قدس,

۸:۴۰

کلاس B

کاربرد GIS و RS در مهندسی هیدرولیک

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۷

تهیه نقشه‌های پهنه سیل به منظور مقابله با خطر سیلاب در رودخانه کارون با استفاده از MIKE-۱۱ و MIKE-۱۱-GIS

علی رئیسی,صالح مهدی‌زاده,

۹:۱۰

کلاس B

کاربرد GIS و RS در مهندسی هیدرولیک