راهنمای ثبت نام

تعداد بازدید 1774کاربران محترم می توانند جهت ثبت مقاله و شروع فرآیند داوری و پذیرش مقاله به صورت زیر عمل نمایند:

1- ایجاد کاربری و دریافت رمز عبور

2- پرداخت هزینه اولیه داوری: کاربر می تواند به دو صورت پرداخت اینترنتی و یا ثبت فیش بانکی (واریز به شماره حساب تجارت: 104929494 بنام انجمن هیدرولیک ایران)  اقدام به ثبت هزینه نماید. 

3- در صورتی که پرداخت شما تایید شود، کد پیگیری مربوط به ثبت مقاله در کنفرانس، برای شما در بخش پیام رسانی (پیام های درون سیستمی) ارسال خواهد شد. با استفاده از هر کد پیگیری، کاربر می تواند تنها یک مقاله را ثبت نماید.