کارگاه تخصصی

تعداد بازدید 3622​​​​​​​لیست کارگاه هایی که در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ارائه خواهد شد به صورت ذیل می باشد. لازم به ذکر است جهت

ثبت نام به پنل کاربری مراجعه فرمائید. راهنمای ثبت نام از سایت کنفرانس، منوی اطلاعات کنفرانس/راهنمای ثبت نام و

پرداخت هزینه قابل دریافت است.

 

                         ​​​​​​​​​​​​​​            ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​

 

       ​​​​​​​​​​    ​​​​​​​​​​​​​​