نشست های تخصصی

تعداد بازدید 2670نشست هم اندیشی اول (سه شنبه، 13 شهریور 97):

عملکرد سازه های هیدرولیکی در شرایط کم آبی

(مسئوول نشست: دکتر محسن براهیمی)

نشست هم اندیشی دوم (چهارشنبه، 14 شهریور 97):

ارزیابی طرح های تأمین آب از منظر زیست محیطی

(مسئوول نشست: دکتر مهدی یاسی)