کمیته داوری کنفرانس

تعداد بازدید 5450​​​​​​​​​​​​​​

دکتر شایان شامحمدی

​​​​​​​دانشگاه شهرکرد

​​​​​​​

دکتر مسعود منتظری نمین

دانشگاه تهران، رئیس انجمن هیدرولیک ایران

​​​​​​​

دکتر بهزاد قربانی

دانشگاه شهرکرد، دبیر کنفرانس

دکتر محمود محمدرضاپور طبری

دانشگاه شهرکرد، دبیر علمی کنفرانس

دکتر حامدرضا ظریف صنایعی

دانشگاه شهرکرد، دبیر اجرایی کنفرانس

​​​​​​​

دکتر مهدی یاسی

دانشگاه تهران، انجمن هیدرولیک ایران​​​​​​​

دکتر جابر سلطانی

دانشگاه تهران، انجمن هیدرولیک ایران

​​​​​​​

دکتر امیر صمدی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، انجمن هیدرولیک ایران

​​​​​​​

دکتر حسین صمدی بروجنی

دانشگاه شهرکرد، مؤسسه تحقیقات آب ایران

​​​​​​​

دکتر روح الله فتاحی نافچی

دانشگاه شهرکرد

دکتر محمود شفاعی بجستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

​​​​​​​

دکتر مهدی قمشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سید حسن طباطبائی

دانشگاه شهرکرد

دکتر عباس افشار

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمدرضا نوری امازاده ئی

دانشگاه شهرکرد

​​​​​​​

دکتر افشین هنربخش

دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی قبادی نیا

دانشگاه شهرکرد

​​​​​​​

دکتر رسول میر عباسی نجف آبادی

دانشگاه شهرکرد

دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری

دانشگاه تربیت مدرس

​​​​​​​

دکتر امیررضا زراتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ناصر طالب بیدختی

دانشگاه شیراز

دکتر رضا کراچیان

دانشگاه تهران

دکتر مهدی ضرغامی

دانشگاه تبریز

​​​​​​​

دکتر حمیدرضا صفوی

دانشگاه صنعتی اصفهان

​​​​​​​

دکتر محمدنوید مقیم

دانشگاه صنعتی اصفهان

​​​​​​​

دکتر علیرضا سپاسخواه

دانشگاه شیراز

دکتر مجتبی صانعی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مرتضی کلاهدوزان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

​​​​​​​

دکتر مسعود قدسیان

دانشگاه تربیت مدرس

​​​​​​​

دکتر یوسف حسن زاده

دانشگاه تبریز

دکتر عباس قاهری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید محمود کاشفی­ پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر منوچهر حیدرپور

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمود جوان

دانشگاه شیراز

دکتر محمد جواد عابدینی

دانشگاه شیراز

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

​​​​​​​

دکتر محمد شایان نژاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

​​​​​​​

دکتر حسین افضلی مهر

دانشگاه علم و صنعت ایران

​​​​​​​

دکتر کامران داوری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید محمود حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

​​​