درباره کنفرانس

تعداد بازدید 2959 

با توجه به توسعه و گسترش علوم لازم است محفلی فراهم گردد تا کلیه پژوهشگران و دست اندرکاران، گرد هم آمده و به انتقال و تبادل اطلاعات بپردازند. در بخش مدیریت منابع آب و سازه های هیدرولیکی نیز به جهت اهمیت روز افزون منابع آبی لازم است فضایی فراهم گردد تا پژوهشگران صنعت آب به بیان نوآوریها و دست آوردهای خود در فضایی علمی و تخصصی بپردازند. اکنون هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک با میزبانی سرزمین آب ایران و دانشگاه شهرکرد در کنار حمایت دو گروه مهندسی عمران و آب این دانشگاه، اقدام به فراهم نمودن گردهمایی فعالان حوزه آب پرداخته و در تلاش برای برداشتن گام مهمی در این حوزه است. امید است درکنار تلاش این عزیزان و حمایت پژوهشگران بار دیگر شاهد درخشش این رخداد بزرگ در صنعت آب میهن عزیزمان ایران باشیم.