محورهای کنفرانس

تعداد بازدید 443  • مهندسی رودخانه                                               کاربرد GIS و RS در مهندسی هیدرولیک​​​​​​​

  • هیدرولیک محاسباتی                                          ​​​​​​​هیدرولیک دریا و سواحل

  • هیدرولیک محیط‌های متخلخل                               هیدروانفورماتیک

  • هیدرولیک محیط زیستی                                      ماشین‌های هیدرولیکی

  • سازه‌های هیدرولیکی ​​​​​​​                                          سیستم‌های انتقال و توزیع آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی hydro17@