محورهای کنفرانس

تعداد بازدید 146مهندسی رودخانه

 روش های عددی در مهندسی آب

مهندسی آب و فاضلاب

 هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر

 محیط زیست در مهندسی آب

آب های زیر زمینی، مدلسازی و بهره برداری

 مدیریت سیستمهای منابع آب

 سدها، سازه ها و ماشین های هیدرولیکی

 HSE و پدافند غیر عامل در مهندسی آب

ابزارها و فناوری های نوین در مهندسی آب

 کاربرد RS و GIS در مهندسی آب

مدیریت سیلاب

 هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم

نیروگاههای برقابی، طراحی و بهره برداری

 

 


تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی hydro17@