اسکان

تعداد بازدید 4175اطلاعات هزینه‌ایی اسکان اساتید و دانشجویان در مهمانسراها و خوابگاه‌ها

هزینه اسکان اساتید

شرح

هزینه هر شب به ازای یک نفر (ریال)

مجموعه‌های یاس (سوئیت دو تخته)

000,600

مجموعه‌های شقایق (سوئیت 4-6 تخته)

400,000

لازم به ذکر است سوئیت‌ها به امکانات رفاهی مجهز می‌باشند.

 

هزینه اسکان دانشجویان

شرح

هزینه هر شب خوابگاه به ازای یک نفر (ریال)

خوابگاه دو نفره

000,300

خوابگاه سه نفره

000,250

خوابگاه چهار نفره

000,200

 

امکانات خوابگاه

اتاق‌های چهار تخته همراه با یخچال (هر اتاق) سرویس‌های بهداشتی و حمام مشترک (به تعداد کافی) واقع در ضلع جنوب غربی محوطه دانشگاه شهرکرد می باشد.


متقاضیان اسکان در دانشگاه شهرکرد لازم است هزینه اسکان را نیز به شماره حساب تجارت: 2814078437 بنام کنفرانس هیدرولیک ​​​​​​ واریز و اسکن فیش واریزی را به ایمیل 17hydroconf@gmail.com ارسال نمایند.

 

شرکت کنندگانی که تمایل به استفاده از هتل‌های شهر شهرکرد را دارند می توانند به اینجا مراجعه نمایند.​​​​​​​