سخنرانان کلیدی

تعداد بازدید 1890پروفسور PIETER VAN DER ZAAG​​​

استاد گروه آب دانشگاه دلف هلند

 

پروفسور ​​​​​​​ناصر طالب بیدختی

استاد گروه عمران دانشگاه شیراز