سخنرانان کلیدی

تعداد بازدید 341دکتر ​​​​​​​بهزاد قربانی

فرماندار در شهرستان‌های استان اصفهان و فارس
هیئت علمی دانشگاه از ۱۳۶۸ تا کنون
مدیر گروه آب
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهرکرد
رییس دانشگاه پیام نور
فرماندار در شهرستانهای مختلف
مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه استان اصفهان​​​​​​​

دکتر ناصر طالب بیدختی

استاد دانشگاه شیراز، گروه مهندسی عمران

 


تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی hydro17@