جزییات خبر

عنوان فعال شدن صفحه اطلاع رسانی در اینستاگرام
تاریخ درج دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٣٩٧

متن خبر


برای کسب اطلاعات بیشتر از رویدادها و فراخوان های هفدهمین دوره از کنفرانس ملی هیدرولیک ایران می توانید به آدرس اینستاگرام زیر مراجعه کنید:

https://www.instagram.com/17thnational/