جزییات اطلاعیه

عنوان عضویت در انجمن هیدرولیک
تاریخ درج سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به اطلاع شرکت کنندگان در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران می رساند مطابق بررسی های صورت گرفته برخی از کاربران که عضو

انجمن نبوده اند و یا اقدام به تمدید عضویت خود در سال 97 ننموده اند در زمان واریز وجه ثبت نام گزینه "افراد دانشجو عضو

انجمن" و یا "افراد غیردانشجو عضو انجمن" را انتخاب نموده اند که لازم است در اسرع وقت نسبت به عضویت و یا تمدید عضویت

خود از سایت انجمن هیدرولیک ایران (به نشانی: http://iha.ir منوی عضویت) اقدام نمایند. در غیر اینصورت ثبت نام این افراد نهایی

نبوده و لازم است الباقی مبلغ ثبت نام کنفرانس را به حساب انجمن هیدرولیک ایران (شماره حساب تجارت: 104929494) واریز و

فیش آن را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز کنفرانس و زمان پذیرش الزامی است.