جزییات اطلاعیه

عنوان ارسال فایل ارائه (Presentation) مقالات پذیرش شده
تاریخ درج جمعه ١٢ مرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


خواهشمند است محققانی که مقالات آن ها به صورت سخنرانی پذیرش شده است (مراجعه به پنل کاربری/ مقالات تصمیم گیری شده) نسبت به ارسال فایل ارائه (Presentation) مقالات پذیرش شده خود به دبیرخانه کنفرانس (17hydroconf@gmail.com) اقدام نمایند. لازم به ذکر است نام فایل های ارسالی و subject  ایمیل های ارسالی همان کد مقالات باشد. فایل مرتبط با فرمت ارائه مقالات شفاهی در صفحه اول سایت کنفرانس در دسترس می باشد.