جزییات اطلاعیه

عنوان اصلاح مقالات ارسالی
تاریخ درج سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به اطلاع شرکت‌کنندگان در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران می‌رساند با توجه به مدت زمان محدود بررسی مقالات ارسالی به دبیرخانه کنفرانس، خواهشمند است در اسرع وقت با مراجعه به سامانه ثبت نام خود از بخش مقالات برگشتی وضعیت مقاله خود را بررسی نموده و در صورتی که نیازمند اصلاح مطابق نظر داوران باشد، اصلاحات مدنظر را انجام و فایل مقاله اصلاح شده مجدد در سامانه بارگذاری شود.