جزییات اطلاعیه

عنوان تمدید مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج سه شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


پیرو درخواست های مکرر نویسندگان مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقاله، مهلت ارسال مقالات تا ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ تمدید گردید.