جزییات اطلاعیه

عنوان تمدید مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج سه شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


پیرو درخواست های مکرر نویسندگان مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقاله، مهلت ارسال مقالات تا 12 مرداد ماه 1397 تمدید گردید. این فرصت قابل تمدید نخواهد بود.