جزییات اطلاعیه

عنوان مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧

متن اطلاعیه


پیرو برنامه زمان بندی مندرج در سایت کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 15 خرداد 1397 می باشد.